Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :Udenfor og indenfor
 

Udenfor og indenfor


Styregruppen har afgrænset et undersøgelsesområde for Nationalpark Det Sydfynske Øhav (se det her). Det indtegnede område har dog ingen retsvirkning for den enkelte borger.

 

Det medfører nemlig ingen restriktioner eller begrænsninger af nogen art for den enkelte. Det gælder i øvrigt også, hvis området eller dele af det senere udpeges som en nationalpark: Ingen nye restriktioner.

 

Hop på vognen

Bor man inde i undersøgelsesområdet, vil man dog mærke en lille forskel i forhold til dem, der bor langt udenfor: Man vil have flere muligheder for at møde nationalparkundersøgelsens idevogn, som kører rundt i alle lokalområder for at møde de lokale beboere. Den vil køre mere inden for undersøgelsesområdet end udenfor. 

 

Aktivitet

Inde i undersøgelsesområdet

 Uden for undersøgelsesområdet

Infoavis

Ja, alle hustande

Ja, alle hustande på Sydfyn og øerne

Idevognen

Stopper i mindre lokalsamfund

Stopper kun i større byer

Deltage i borgermøder,
arbejdsgrupper mm.

Ja

Ja

Kan opnå tilskud til konkrete projekter

Ja, hvis opfylder formål

Nej. Kun hvis projektet også foregår inden for undersøgelsesområdet

Kan blive nationalpark

Ja

Måske. Det kræver en nærmere vurdering og afhænger bl.a. af afstanden til
undersøgelsesområdet

 

Gå i gruppe

Senere i undersøgelsesfasen vil der komme mere konkrete forslag til en nationalpark, og så vil alle kunne finde ud af, om de bor inden for eller uden for den foreslåede nationalpark.

 

Forslagene til afgrænsning laves i øvrigt af åbne arbejdsgrupper, som alle borgere kan deltage i. De nedsættes i efteråret 2009, men du kan melde dig allerede nu her.

 

Information til alle

Alle ejendomme på Sydfyn, Langeland, Ærø og småøerne modtager en informationsavis i slutningen af marts 2009.

 

Alle vil kunne bidrage med ideer og meninger og kunne rekvirere oplæg til møder om nationalparken.

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk