Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :Friluftsliv
 

Ideer til et bedre friluftsliv


friluftsliv

 

Evan Larsen, Åløkken 4, Ringe:

Oprettelse af undersøiske rev

Mit ideforslag er et tiltag som passer godt ind udviklingen af Fåborgområdet til udbygning af områdets turisttilgang og økonomiske udvikling og samtidigt en forbedring af naturen og fisk og dyrs forhold.

Forslag: Oprettelse af undersøiske rev af f.eks. gamle skibe, betonblokke eller granitsten. Erfaringer fra både ind/udlandet viser at det hurtigt øger fiskebestanden og er et stort plus for lystfiskerturismen.

Hvis nødvendigt er jeg intereseret i at gå ind i evt. opstartsarbejde på projektet.

 

Hanne Bering Jensen, Løvvænget 9, Lundeborg:

Skolebørn som ambassadører

Gør skolebørnene i Nationalparken til naturens ambassadører. Lær dem at passe godt på naturen og lad dem f.eks. undervise børn fra resten af landet og måske fra udlandet. Opret evt. et "miljø"/sted, hvor der kan holdes familiekurser i sommerferien med naturen som hovedtema

 

Berit Keibel, Odense:

En nationalpark vil øge fokus på naturbevarelse og oplevelse

Oplagt med en Nationalpark i det sydfynske. Det ville øge fokus på naturbevarelse og oplevelse, miljø og æstetik på alle områder. Jeg vil foreslå udvikling af Øhavsstien på samme måde som vi ser det langs Hærvejen. Dvs med overnatningsmuligheder, og mulighed for at ride, cykle, vandre fra A til Z. Der kunne etableres flere små vandrehjem og ridestier og høhoteller i hele området. Tænk at kunne komme fra Sydlangeland til Svanninge over Egebjergbakker og Hvidkilde skov og evt lige slå sving onkring Arreskovsø på hesteryg og gåben. Det ville være et enormt gode for både lokale og besøgende. Der hvor Øhavsstien er for skrøbelig til hestehove, kan der evt. anlægges ridesti i rabbaten langs vejene, som vi også har det i området ved Davinde grusgrave.

 

Borger, Svendborg:

Flere bænke langs Øhavsstien

Der er for få bænke på Øhavs-stien ved de mest spændende udsigtspunkter, og der skal oprettes flere primitive toiletter, så gæsterne på stien ikke generer de lokale beboere. 

 

Borger, Svendborg:

Vigtigt at naturen gøres tilgængelig

Det er en rigtig god ide med en nationalpark så vores dejlige natur kan gøres mere tilgængelig, f.eks med flere stisystemer bl.a. rundt om Nakkebølle Nor, flere sløjfer på Øhavsstien m.m.

 

Kisten Larsen, Kædeby:

Der er et stort behov for flere cykelstier på Langeland. 

 

Beboer, Ulbølle:

Retablere gamle stier

Det er vigtigt at de gamle stier, kirkestier o.l., ikke forsvinder helt, og de der er blevet nedlagt genåbnes, så adgangen til naturområderne sikres.

 

Beboer, Ulbølle:

Flere overnatningspladser og toiletter

for de folk der vandrer fx. på Øhavsstien og for dem der sejler i kajakker er der meget få steder hvor man kan lægge sig ind og overnatte, f.eks. i shelters el. lign. og benytte toiletter. Det medfører at folk sætter sig inde på private ejendomme, og det er noget svineri.

 

Jens Rasmussen, Strynø:

Vær stille på vandet

Bange for, at der kommer endnu flere turister til Strynø, som ikke opfører sig ordentligt. Og at nationalparken på to år vil ødelægge al den natur, som generationer at strynboer har opbygget. Konkret forslag: Kajakudlejere skal forpligtes til at informere lejerne om, at de skal være stille, når de færdes på havet, så de ikke skræmmer fuglene.

 

Kjeld Tønder Hansen, Strynø:

Mere kontrol med kajakturister

En masse mennesker farer rundt i Øhavet i kajakker uden at ane, hvor de er eller om de går i land på fredede småøer mens fugle yngler. Der bør indføres begrænsning på antallet af kajakker, indrettes indhegnede pladser med affaldsspande og toiletter, og udlejeren bør forpligtes til at sætte numre på alle sine kajakker, så han hurtigt kan kontaktes og gribe ind, hvis kajakturister opfører sig dårligt.

Flere beboere på Strynø:

Sløjfe på Øhavsstien Strynø rundt

Det er oplagt et lave en "sløjfe" på Øhavsstien, så man kan sejle fra Rudkøbing til Strynø, vandre Strynø rundt og sejle tilbage igen før turen fortsætter til Ærø eller nordpå. Kjeld Tønder Hansen, Strynø, gør dog opmærksom på, at stien blev forsøgt anlagt for fire år siden, mødte modstand hos enkelte lodsejere og blev opgivet. Han mener ikke, at tiden er moden (endnu).

 

Hanne Bering Jensen, Løvvænget 9, Lundeborg:

Skolebørn som ambassadører

Gør skolebørnene i Nationalparken til naturens ambassadører. Lær dem at passe godt på naturen og lad dem f.eks. undervise børn fra resten af landet og måske fra udlandet. Opret evt. et "miljø"/sted, hvor der kan holdes familiekurser i sommerferien med naturen som hovedtema.

 

Kombiner Øhavsstien med offentlige transportmidler

Min kone og jeg har gået stort set hele Øhavsstien - i bidder! - jeg vil gerne komme med en række ideer, til hvordan man kan gå dagsture, korte eller længere på stien: Med en kombination af egen bil og offentlig bus kan man nå hjem eller tilbage til startstedet.

  

Flere sløjfer på Øhavsstien

Det er irriterende, at man kun kan gå frem og samme vej tilbage på Øhavsstien. Jeg vil gerne have nogle flere sløjfer, eller i hver fald nogle kort, som viser, hvordan man kan gå en anden vej tilbage til bilen eller cyklen, når man har vandret 10-12 kilometer derudaf.

  

Steven Legêne, Ollerup:

Et net af cykelstier

Det er livsfarligt at cykle på Sydfyn. Der bør etableres et net af cykeltstier som noget af det første i nationalparken.

 

Hans Christian, Brunshuse:

Kirkestier og markveje skal sikres

Det er vigtigt, at offentligheden sikres et bredt adgangsgrundlag, at eksisterende stier (kirkestier), markveje mv. ikke nedlægges i det åbne land. Med en nationalpark vil der kunne udvikles yderliggere på eksisterende stinet
 
Søren Nauntofte, Brunshuse:

Bedre toiletfaciliteter

Kystlandskabet ved Brunshuse er et stort aktiv, som offentligheden bør sikres adgang til i en eventuel nationalpark. Mulighed for at videreudvikle på eksisterende stinet og forbedre toiletfaciliteter. Toiletfaciliteter bør udformes, så de indpasses i landskabet, være åbne for offentligheden hele året samt være hygieniske. 

 
Morten Kruse Andersen, studerende på Den frie Lærerskole, Ollerup:

Formidlingscentre og overnatning

Der bør etableres formidlingscentre med ranger –personale, som kan vejlede folk i hvordan man får oplevelser i området - også rettet mod skoleelever. Og et netværk af overnatningsmuligheder, så man vil kunne færdes rundt i området over flere dage.

 

Lille familie fra København på vandretur i Faaborg-området - vi mødte dem i Korinth:

Bedre kort over stier

Familien havde parkere i Faldsled og tre dage til rådighed. De startede ad Øhavsstien, men fortsatte op mod Arreskov Sø og Korinth. De savnede et kort, så de kunne se ALLE stier i området, også den sløjfe, de havde planlagt: Faldsled, Svanninge Bjerge, Korinth, Faaborg, Faldsled.

 

Anders Lyng, Helnæs (formand for Miljø- og Energiforeningen):

Regulering af kite-surfing

Kite-surfere bør reguleres i udøvelsen af deres hobby, da kite-surfing på visse årstider og bestemte steder kan være med til at forstyrre bestande af terner i området ved dæmningen til Helnæs.

 

Regulér speedbådsejladsen

Han mener at det er helt fint med speedbådsejlads, men at den bør reguleres meget stramt da de for tiden sejler uhæmmet ind i fuglebeskyttelsesområderne.

 

Lav undervisningsmaterialer

Opfordrer til at kontakte produktionsskolerne i Svendborg og Faaborg hvor de bl.a. kører en naturlinie. Er overbevist om at skolerne vil være interesseret i at indgå i et samarbejde om at udvikle undervisnings- og formidlingsmaterialer til en nationalpark.

 

Campingpladsejer, Ærø:

Campingpladser skal med i en nationalpark!

Han kan ikke forstå at den nuværende linie kører uden om hans campingplads og den nærliggende skov ved Vitsø Nor. Vil meget gerne have begge dele med i en nationalpark.

 

Landbrugslærer Karsten Olsen, Ærø:

Bibehold dyrene på Ærø

Han mener det er vigtigt for udbygningen af det økologiske landbrug at det nuværende antal husdyr på øen ikke bare bevares, men også øges således at der er husdyrgødning nok på øen.

 

Landmand fra Bjerreby:

Arealet er alt for stort!

Landmanden mener at hvis en nationalpark bliver så stor som undersøgelsesområdet, så er der ikke penge nok til at alle landmænd kan lægge om til naturpleje og nicheproduktioner. Anbefaler derfor at en evt. nationalpark bliver mindre.

 

Faaborgenser:

Bedre aktivitetsstier

Foreslår at stierne i nærheden af byerne, f.eks. Sundstien ved Faaborg, udvikles som aktivitetsstier til rulleskøjter m.m.

 

Lystfisker, Thurø:

Garn fanger for mange ørreder

Foreslår at der indføres et forbud imod brug af ørredgarn i en evt. nationalpark.

 

Fra møde i Turistforeningen i Faaborg-Midtfyn 29. april 2009:
Flere stier

- udvikling af cykel- og vandreruter. Cykelstier er et stort ønske med henblik på videreudvikling af SIKKER cykelturisme. 
- køb del af Svelmø til brug for offentlig adgang med aktiviteter for voksne og børn 
- hav "filosofien om ro og afslapning" i tankerne ved udvikling af produkter og områder med offentlig adgang, udsigtspunkter, "lyse pletter" til picnic, osv. 
- gør det lettere at tage på cykelture og sejlture. "Langsom transport" så gæster skal overnatte i området.

 

Naturelsker, Svendborg:

Kondibaner

Foreslår at der etableres flere kondibaner i naturen.

 

Kommunal chef:

Et nationalparksinstitut

Ser gerne at der etableres et nationalparkinstitut, bl.a. som en del af ældreuniversitetet. 

 

Leder af skole for utilpassede børn, Thurø:

Stier til mountainbikes

Vil gerne have flere stier til mountainbikes til skolens elever.

 

Kondiløber, Svendborg:

Vil gerne have øhavsstien åbnet helt for cyklister og mountain-bikere, gerne på en særskilt sti ved siden af vandrestien. 

 

Fire turister fra Køge i Lohals:

Specielle holdepladser til autocampere

Autocampere har brug for nogle specielle holdepladser på Langeland: - Vi har ikke behov for de mange fine faciliteter på campingpladserne, for vi har selv det hele med. Så gerne nogle specielle, lidt billigere døgnparkeringspladser til os i naturskønne omgivelser.

 

Tidl. skibsingeniør, Marstal:

Flere stier
Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig!

 

Ungt par fra øen, under uddannelse i Åbenrå:
Dykkerturismen skal udbygges

Lav organiserede vrag-dykkerture. Lav friluftsture med guider  - organisér et aktivt friluftsliv som alternativ til fitness-centre.

 

Henrik Buchwald, Hallindskovvej 74, Svendborg:
En kombination af mennesker og dyr på Sydfyn
Området, som inkluderer Hallindskoven, Stævneskoven, kyststrækningen mellem Svendborg og Skårupøre, Bjørnemosen samt Skårupsund benyttes allerede meget aktivt til ridning, mountainbiking, kajak, hundetræning, naturskole og meget andet.


Det kan med få midler gøres mere sammenhængende for svendborgensere og turister (Øhavsstien går igennem her). Og det har et fantastisk dyreliv, rådyr, egern, ugler og andre rovfugle, mår, ræv, hare, fasan, grønspætte (den er meget sjælden!), flagspætte osv, som lever i fin samdrægtighed med relativt mange mennesker.

En god kombination af mennesker og dyr.

 

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk