Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :Natur
 

Ideer til at bevare/styrke naturen


strandeng thurø rev

 

Fra møde med 18 beboere på Birkholm 11. juli:

Genopretning af diger

Hvis Birkholm skal overleve rent fysisk - undgå at drunke - er det afgørende, at der iværksættes et naturgenopretningsprojekt for øens diger. Hvis de får lov at forfalde, er det slut med Birkholm.

 

Tzewang Døndrule, Svendborg:

Mere økologisk landbrug

Mener at en nationalpark er en god ide, og anbefaler at der gøres en særlig indsats for at fremme økologisk landbrug inden for parken.

 

Ivan Jæger:

Flere cyklestier og flere oplevelser for lystsejlere

Anbefaler at der oprettes flere cyklestier i nationalparken, og at der sikres flere oplevelser for lystsejlere. Han mener iøvrigt at hele Langeland og hele Ærø bør være med i en kommende nationalpark.

 

Knud Klemmensen:

Mere skovrejsning

Anbefaler at der tænkes skovrejsning ind i en nationalpark af hensyn ikke bare til forbedrede rekreative muligheder, men også til klimaet.

 

Fredelige Lasse fra Svendborg:

Skab nogle "stilleområder"

Anbefaler at nationalparken sikrer nogle områder hvor det er muligt at fordybe sig enten i fællesskab eller alene, uden at blive generet af maskin- eller motorstøj.

 

David Trollmann, Tryggelev

Skaf storkene tilbage

Det må være muligt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings gods Skovsgaard at skaffe storkene tilbage til Langeland.

 

Inge Morrison, Tryggelev

Endagsture til krydstogtturister

Baseret på kendskab til USA og amerikanere: Når de store krydstogtskibe lægger til i København, skal de amerikanske/japanske turister tilbydes en endags bustur til Sydfyn og Langeland - f.eks. en naturtur, hvor de ser de smukkeste steder og smager de lokale råvarer.

 

Borger, Svendborg:

Stenstrup Issø skal da være med!

Stenstrup Issø er ét af de meste interessante geologiske fænomener i det Sydfynske område. Det er vigtigt at det kommer med i en fremtidig nationalpark.

 

Anne Ørum-Nielsen, Bøssehage 12, Ærøskøbing:

Velfungerende, dynamisk naturbeskyttelse

Idéen om en nationalpark i Det Sydfynske Øhav støtter jeg, fordi en parkstatus kan bidrage til, at der tages vare på stedets mange kvaliteter. Selv en ”halvhjertet” park anser jeg for bedre end ingen park. Men jeg finder det også trist, hvis ikke man vælger en park med visioner.

   Min skitse har som formål at sikre øhavsområdet en velfungerende naturbeskyttelse. En visionær udformning af nationalparken mener jeg kunne bygge på, at en passiv naturbevaring ikke står alene, men kombineres med en ansvarlig naturanvendelse. Den særlige udformning, jeg tænker på, vil jeg kalde dynamisk bevaring. Her skal nævnes fem elementer, hvoraf det ene afhænger af det andet:


- Agroturisme
- Økologisk landbrugsdrift
- Højværdi/kvalitetsproduktion
- Forskningsmæssige udfordringer
- Livskvalitet

 

Med dynamisk bevaring satses på en nyformuleret agroturisme med appel til flere grupperinger end naturturismens. Attraktionen vil være samspillet mellem en aktivt anvendt natur og den natur, vi ”lader være” (på Ærø for eksempel i forholdet 2-1).

   Ved dynamisk bevaring indgår det udyrkede land i et samspil med økologisk landbrugsdrift. En af gevinsterne er en større blodiversitet. Samtidig vil en målrettet satsning på den økologiske produktionsform give renere grundvand, renere vådområder og et renere øhav end det, vi har i dag - med det rigere liv og de flere muligheder, der følger heraf.

   Dynamisk bevaring indbefatter en fødevareproduktion. Som konsekvensens af øhavetsområdets klima, jordens frugtbarhed og den her valgte økologiske produktionsform bliver det indlysende at satse på en højværdi/kvalitetsproduktion.

   Førstnævnte tre elementer i en dynamisk bevaring vil ved sit innovationsindhold kunne vise sig at have forskningsmæssige muligheder. Med denne nye udfordring trækkes ”viden” til området.

   Grundlæggende vil dynamisk bevaring kunne gøre området et bedre sted for egne beboere og trække flere til.


Freddy Skjold Sander, Ristinge, Langeland:

Vandbøfler omkring noret

Fint med de vilde heste på sydspidsen af Langeland, Måske man kunne opnå tilsvarende succes ved at lade vandbøfler afgræsse området omkring den nye sø, Nørreballe Nor? De må da være ideelle i det fugtige område...

 

Henning Egmose, Bagenkop:

Giv hingsten chip i øret

De vilde heste (på Sydlangeland, ved Klise Nor og Søgård, red) er et fint projekt, men mange turister har besvær med at finde hestene. Hvis man nu sætter en chip med en sender i øret på hingsten og stiller computerskærme op rundt omkring i området, så kan turisterne hurtigt finde frem til, hvor flokken er lige på det tidspunkt.

  

Torben og Børge, Strynø:

Skov på Strynø

Strynø har jo ingen skov, men det ville være skønt at få én. Det ville også være godt for dyrene. Vi vil også gerne have nogle flere vandhuller til alle frøerne.

 

Jonna Munk, Ærø:

Ærø som ren ø!

Hvad med at gøre hele Ærø til Danmarks reneste ø, med forbud imod overhovedet at smide affald i naturen, og med giftfrit landbrug så vi også beskytter grundvandet? 

 

Beboer, Kirkeby:

Flere ture i naturen

Ønsker at der arrangeres flere rundture i naturen, både til gå-selv og med guider.

 

Beboere i Rødme og Kirkeby:

Flere bænke

Synes at det er en rigtig god ide med en nationalpark. Opfordrer til, at der etableres flere bænke langs øhavsstien.

 

Borger, Kirkeby:

De gamle havnemiljøer

Opfordrer til at også de gamle havnemiljøer rundt omkring i det Sydfynske Øhav prioriteres højt i opbygningen af en evt. nationalpark. De rummer en sotr kulturhistorisk skat.

 

Lis Jeppesen, Faldsled:

Besøgscenter

Foreslår at der oprettes mindst ét centralt besøgscenter, og gerne flere lokale, for at formidle indholdet af en evt. nationalpark og de muligheder de besøgende har for at komme ud i den. Herfra kan også udgå guidede ture rundt i omegnen.

 

Flere beboere i Håstrup:

Jorløse bakker skal med

Vil meget gerne have at Jorløse Bakker kommer med i en evt. nationalpark. Det høre helt klart sammen med "resten" af de Fynske alper.

 

Ejgil Kristensen, Helnæs, campingpladsejer og lodsejer med arealer op til Maden:

Kogræsselaug på Helnæs

Er interesseret i nogle fællesarealer til rekreative formål f.eks. bag ved Helnæs By og ikke i selve naturområderne. Er interesseret i, om man kunne oprette et kogræsselaug. 

 

Vindmøllemodstandere, Tåsinge:

Tror ikke at kommunen vil kunne styrke naturen

De oplever at Svendborg kommune ødelægger væsentlige naturinteresser ved at opstille to store vindmølle på syd-Tåsinge. De har derfor ikke tillid til at kommunen vil kunne "styrke naturindholdet" i en evt. nationalpark.

 

Fritidfisker:

Mere ro og stilhed

Opfordrer til at der i en evt. kommende nationlapark sikres områder hvor der er helt ro og stilhed fra menneskelige forstyrrelser!

 

Byboer, Svendborg:

Mere skov nær byerne

Foreslår at der rejses mere skov nær byerne, som jo ikke er planlagt medtaget i en evt. nationalpark.

 

Beboer uden for undersøgelsesområdet:

Købe et stykke nationalpark

Opfordrer til at folk der bor uden for en evt. nationalpark kan købe et stykke af parken, lige som man tidligere kunne købe et stykke sydamerikansk regnskov.

 

Naturfolk på Langeland:
Pas på ørnene

Vi skal sørge for en bedre beskyttelse af de ørne der yngler i området, og gøre mere for at tiltrække flere ørne.

Nils Ørum-Nielsen, naturvejleder, Voderup, Ærø:

Løvfrøen tilbage til Ærø?

Der findes historiske optegnelser, der indikerer, at løvfrøen, før alle landbrugsarealer blev drænet og 90 procent af vandhullerne blev sløjfet, har eksisteret på Ærø. Der er nu, igennem et storstilet projekt for klokkefrøen, genskabt levesteder, der ville kunne danne grundlag for en genetablering af en bestand af løvfrøer.


Nils Ørum-Nielsen, naturvejleder, Voderup, Ærø, har nok en ide:

Korridor til klokkefrøer og snoge

Det er fuldstændig oplagt at etablere en naturkorridor på midten af Ærø. En sådan ville kunne forbinde det omfattende Natura 2000 område ved Voderup Klint, midt på den sydvestlige kystlinie, med den allerede eksisterende naturpark midt på den nordøstlige kystlinie. Der er gjort et omfattende arbejde med klokkefrøen og dens levesteder i begge områder, til stor gavn for flora og favna! En sådan naturkorridor ville øge chancerne betragteligt for succes med reetablering af en levedygtig bestand af netop klokkefrøen, snoge m.m.

Kikker man på kortet så er indsatsen rimeligt overkommelig!

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk