Nationalpark Sydfyn  
Hvordan bliver en nationalpark til ?
 
Hvorfor oprette en nationalpark ?
 
Nationalpark - hvornår tidligst ?

 

Jørgen Otto Jørgensen 

Hvorfor nationalparker?

Derfor nationalpark
på Sydfyn


Nyhedsbreve


 

 
Du er her :BAG OM PARKEN > Hvem styrede undersøgelsen? > Den lokale styregruppe
 

Undersøgelsen styres af 24 øboer


 

   

De fem kommuner omkring Det Sydfynske Øhav besluttede i 2008 at undersøge, om borgerne i området ville bakke op om oprettelsen af en eventuel nationalpark.

 

Til at lede undersøgelsen på kommunernes vegne blev en styregruppe med 24 medlemmer nedsat: 10 politikere fra de fem kommuner Svendborg, Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn, Assens og Region Syddanmark, 12 fra forskellige organisationer, der har interesser i nationalparken, samt to fra de små øer. 

 

Læs dagsordener og referater fra styregruppens møder her

 

Styregruppens sammensætning:

 • Jørgen Otto Jørgensen, Ærøskøbing - Ærø Kommune, formand
 • Peter Lund, Marstal - Ærø Kommune ***  
 • Henning Andersen, Espe - Faaborg-Midtfyn Kommune ***  
 • Peter Jensen, Faaborg - Faaborg-Midtfyn Kommune 
 • H.C. Rasmussen, Ennebølle -  Langeland Kommune ***  
 • Rene Larsen, Rudkøbing - Langeland Kommune ***   
 • Flemming Madsen, Svendborg - Svendborg Kommmune, næstformand ***  
 • Morten S Petersen, Svendborg - Svendborg Kommune ***  
 • (Ole Knudsen, Skallebølle - Assens Kommune)
  Erik Klindt Andersen - Assens Kommune 1. maj - 30. juni
 • Christian Grønbæk Andersen, Odense - Region Syddanmark
 • Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde - Dansk Skovforening
 • Christian Ulrich, Skjoldemose - Patriotisk Selskab * 
 • Ib Jensen, Glamsbjerg - Dansk Familielandbrug **
 • Michael Martin Jensen, Tranekær - Friluftsrådet
 • Ole Bloch-Petersen, Årslev - Danmarks Naturfredningsforening
 • Michael Rasmussen, Emmerbølle, Emmerbølle Strand Camping - turismen
 • Torben Kjærulff, Faaborg - turistforeningerne ****
 • Jacob Salvig, Svendborg - Naturama
 • Vagn Gram, Faaborg - Dansk Amatørfiskerforening
 • Arne Greve, Horne - Danmarks Jægerforbund
 • Anders Høj Andersen, Faaborg - Danmarks Fiskeriforening *****
 • Finn Eriksen, Ringe - Dansk Ornitologisk Forening
 • Mogens Windeleff, Lyø - de små øer i Det Sydfynske Øhav
 • Martin Jørgensen, Skarø - de små øer i Det Sydfynske Øhav 

      * Erstattede Niels Rasmussen, Stenstrup juni 2009
      ** Indtrådte 16. september 2009
      *** Indtrådte 1. januar 2010 

      **** Erstattede Peter Jensen som turistforeningernes repr. maj 2010 

      ***** Erstattede Ole Nielsen som fiskeriforeningens repræsentant september 2010

 

 
 Nyhedsbrev

Email:

Navn:

Tilmeld dig Naturturismes nyhedsbrev: Udfyld de to felter og tryk på Tilmeld.
 
 
 
NATIONALPARK?      Abildvej 5B      5700 Svendborg      Telefon +45 62 23 30 45      Mail post@nationalparksydfyn.dk